Semantične verzije 2.0.0

Povzetek

Dane številke verzij GLAVNA.MANJŠA.POPRAVEK povečajte:

 1. GLAVNO verzijo, ko naredite nazaj nezdružljive spremembe API-ja,
 2. MANJŠO verzijo, ko dodate funkcionalnost na način združljivosti za nazaj in
 3. POPRAVEK verzije, ko naredite popravke hroščev z združljivostjo za nazaj.

Dodatne oznake za pred-izdaje in metapodatki gradnje so na voljo kot razširitve v obliki GLAVNA.MANJŠA.POPRAVEK.

Uvod

V svetu programske opreme obstaja grozen prostor imenovan “pekel odvisnosti”. Večji kot sistem zraste in več je paketov, ki jih integrirate v vašo programsko opremo, bolj možno se boste našli nekega dne v tem obupu.

V sistemih z veliko odvisnostmi lahko izdaja nove verzije paketa hitro postane nočna mora. Če so specifikacije odvisnosti preveč ozke, ste v nevarnosti zaklenjenih verzij (nezmožnost nadgradnje paketa brez, da izdajate nove verzije za vsak odvisni paket). Če so odvisnosti določene preveč ohlapno, boste neizogibno ugriznjeni s strani promiskuitete verzije (ob predpostavki, da je združljivost z večimi prihodnjimi verzijami razumna). Pekel odvisnosti je, kjer ste vi, ko je verzija zaklenjena in/ali vam promiskuiteta verzije preprečuje, da enostavno in varno prestavite vaš projekt naprej.

Kot rešitev tega problema, predlagam enostaven skupek pravil in zahtev, ki diktirajo, kako naj bodo številke verzij določene in povečane. Ta pravila so osnovana na in ne nujno omejena na pred obstoječe široko skupne prakse v uporabi tako v programski opremi zaprte kode kot odprte kode. Da ta sistem deluje, morate najprej določiti javni API. To lahko sestoji iz dokumentacije ali je izvršeno s strani same kode. Ne glede na to, pomembno je, da je ta API jasen in točen. Ko enkrat identificirate vaš javni API, lahko komunicirate spremembe na njem z določenimi povečanji na vaši številki verzije. Smatrajte obliko verzije X.Y.Z (Glavna.Manjša.Popravek). Popravki hroščev ne vplivajo na API a povečujejo številko popravka, nazaj združljivi API dodatki/spremembe povečujejo manjšo verzijo in nazaj nezdružljive API spremembe povečujejo glavno verzijo.

Ta sistem se imenuje “Semantične verzije.” Pod to shemo, številke verzij in način, kako spreminjajo poslani pomen o podležeči kodi in kaj je bilo spremenjeno iz ene verzije v naslednji.

Specifikacija semantičnih verzij (SemVer)

Ključne besede “MORA”, “NE SME”, “ZAHTEVANO”, “BO”, “NE BO”, “BI MORALO”, “NE BI SMELO”, “PRIPOROČLJIVO”, “LAHKO” in “OPCIJSKO” se v tem dokumentu interpretira, kot so opisane v RFC 2119.

 1. Programska oprema, ki uporablja semantične verzije MORA določiti javni API. Ta API je lahko določen v sami kodi ali obstaja striktno v dokumentaciji. Kakorkoli je končan, bi moral biti točen in celovit.

 2. Običajna številka verzije MORA biti oblike X.Y.Z, kjer so X, Y, in Z pozitivna cena števila in NE SMEJO vsebovati vodilnih ničel. X je glavna verzija, Y je manjša verzija in Z je verzija popravka. Vsak element se MORA povečati numerično. Na primer: 1.9.0 -> 1.10.0 -> 1.11.0.

 3. Ko je enkrat paket verzije izdan, se vsebina te verzija NE SME spremeniti. Kakršnekoli spremembe MORAJO biti izdane kot nova verzija.

 4. Glavna verzija nič (0.y.z) je za začetni razvoj. Karkoli se lahko spremeni kadarkoli. Javni API ne bi smel biti smatran za stabilnega.

 5. Verzija 1.0.0 definira javni API. Način, kako je številka verzija povečana za to izdajo je odvisno od tega javnega API-ja in kako se spremeni.

 6. Verzija popravka Z (x.y.Z | x > 0) MORA biti povečana, če so predstavljeni samo nazaj združljivi popravki hroščev. Popravek hrošča je definiran kot notranja sprememba, ki popravi nepravilno obnašanje.

 7. Manjša verzija Y (x.Y.z | x > 0) MORA biti povečana, če so nove nazaj združljive funkcionalnosti predstavljene javnemu API-ju. MORA biti povečana, če je katerakoli funkcionalnost javnega API-ja označena za opuščeno. LAHKO je povečana, če so znatna nova funkcionalnost ali izboljšave predstavljene znotraj privatne kode. LAHKO vključuje spremembe nivoja popravka. Verzija popravka MORA biti ponastavljena na nič, ko je manjša verzija povečana.

 8. Glavna verzija X (X.y.z | X > 0) MORA biti povečevana, če je kakršnakoli nazaj nezdružljiva sprememba predstavljena javnemu API-ju. LAHKO vključuje spremembe manjše verzije in verzije popravka. Manjša verzija in popravek MORATA biti ponastavljena na 0, ko je glavna verzija povečana.

 9. Verzija pred-izdaje je LAHKO označena z dodajanjem vezaja in serije s pikami ločenih identifikatorjev, ki jim takoj sledi verzija popravka. Identifikatorji MORAJO biti sestavljeni iz samo alfanumeričnih ASCII-jev in vezaja [0-9A-Za-z-]. Identifikatorji NE SMEJO biti prazni. Numerični identifikatorji NE SMEJO vključevati vodilnih ničel. Verzije pred-izdaj imajo manjši vrstni red, ko povezana običajna verzija. Verzija pred-izdaje označuje, da je verzija nestabilna in lahko ne zadosti namenjenim zahtevam združljivosti, kot je označeno z njihovimi povezanimi normalnimi verzijami. Na primer: 1.0.0-alpha, 1.0.0-alpha.1, 1.0.0-0.3.7, 1.0.0-x.7.z.92.

 10. Metapodatki gradnje so LAHKO označeni z dodajanjem znaka plus in serije pik ločenih identifikatorjev, ki jim takoj sledi popravek ali verzija pred-izdaje. Identifikatorji MORAJO biti sestavljeni iz samo alfanumeričnih ASCII-jev in vezajev [0-9A-Za-z-]. Identifikatorji NE SMEJO biti prazni. Podatki metagradnje BI MORALI biti ignorirani, ko se določa vrstni red verzij. Zato dve verziji, ki se razlikujeta samo v metapodatkih gradnje, imata enak vrstni red. Na primer: 1.0.0-alpha+001, 1.0.0+20130313144700, 1.0.0-beta+exp.sha.5114f85.

 11. Vrstni red se sklicuje na to, kako so verzije primerjane druga z drugo, ko so urejene. Vrstni red MORA biti izračunan z ločitvijo verzije v glavno, manjšo, popravek in identifikator pred-izdaje v tem vrstnem redu (metapodatki gradnje ne pašejo v vrstni red). Vrstni red je določen s prvo razliko, ko primerjate vsako od teh identifikatorjev iz leve proti desni kot sledi: Verzije glavna, manjša in popravek so vedno primerjane s številkami. Na primer: 1.0.0 < 2.0.0 < 2.1.0 < 2.1.1. Ko so glavna, manjša in popravek enake, ima verzija pred-izdaje manjši vrstni red kot običajne izdaje. Na primer 1.0.0-alpha < 1.0.0. Vrstni red za dve verziji pred-izdaje z enako verzijo glavne, manjše in popravka MORATA biti določeli s primerjanjem vsake pike ločenega identifikatorja iz leve proti desni dokler ni razlika najdena kot sledi: identifikatorji sestavljeni iz samo številk so primerjani numerično in identifikatorji s črkami ali vezaji so primerjani besedno v ASCII vrstnem redu. Numerični identifikatorji imajo vedno manjši vrstni red kot ne-numerični identifikatorji. Večji skupek polj pred-izdaje imajo večji vrstni red kot manjši skupek, če vsi prejšnji identifikatorji so enaki. Na primer: 1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 < 1.0.0-alpha.beta < 1.0.0-beta < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-beta.11 < 1.0.0-rc.1 < 1.0.0.

Zakaj uporabljati semantične verzije?

To ni nova ali revolucionarna ideja. V bistvu delate nekaj podobnega temu že sedaj. Problem je, da “nekaj podobnega” ni dovolj dobro. Brez skladnosti z nekakšno uradno specifikacijo, so številke verzij v bistvu neuporabne za upravljanje odvisnosti. Z dodajanjem imena in jasne definicije zgornjim idejam, postane enostavno za komunicirati vaše namere uporabnikom vaše programske opreme. Ko enkrat postanejo te namere jasne, fleksibilne (vendar ne preveč fleksibilne), se lahko končno naredi specifikacija odvisnosti.

Enostaven primer bo demonstriral, kako semantične verzije lahko naredijo pekel odvisnosti stvar preteklosti. Premislite o knjižnici imenovani “Firetruck”. Zahteva paket s semantično verzijo in se imenuje “Ladder”. Ko je Firetruck narejen, je Ladder pri verziji 3.1.0, lahko varno določite verzijo odvisnosti Ladder kot večjo ali enako 3.1.0, vendar manjšo kot 4.0.0. Sedaj ko postane Ladder verzija 3.1.1 in 3.2.0 postane na voljo, jih lahko izdate v vašem sistemu paketnega upravljanja in veste, da bodo postale kompatibilne z obstoječo odvisno programsko opremo.

Kot odgovoren razvijalec boste seveda želeli preveriti, da katerikoli paket nadgradnje funkcionira, kot je oglaševano. Realni svet je grdo mesto; ničesar ni, kar bi lahko naredili o tem, razen da smo pazljivi. Kar lahko naredite je omogočiti semantičnim verzijam, da vam ponudijo pameten način izdaje in nadgradnje paketov brez, da morate kotaliti nove verzije odvisnih paketov, kar vam prihrani čas in težave.

Če to vse zveni zaželjeno, je vse kar morate storiti, da začnete uporabljati semantične verzije, razglasitev, da to tako delate in nato slediti pravilom. Povežite na to spletno stran iz vaše datoteke README, da ostali vedo pravila in jih lahko koristijo.

Pogosta vprašanja

Kako ravnam z revizijami v 0.y.z začetni fazi razvoja?

Najenostavnejše narediti je začeti vašo začetno razvojno izdajo pri 0.1.0 in nato povečevati manjše verzije za vsako naknadno izdajo.

Kako vem, kdaj izdati 1.0.0?

Če je vaša programska oprema uporabljena v produkciji, bi morala verjeno že biti 1.0.0. Če imate stabilni API od katerega so postali uporabniki odvisni, bi morali imeti 1.0.0. Če vas skrbi veliko o združljivosti za nazaj, bi morali verjetno že biti na 1.0.0.

Ali to ne odvrača hitrega razvoja in hitrih interacij?

Glavna verzija nič je vse o hitrem razvoju. Če spreminjate API vsak dan, bi morali ali biti še vedno na verziji 0.y.z ali na ločeni razvojni veji delati na naslednji glavni verziji.

Če tudi najmanjša nazaj nezdružljiva sprememba javnega API-ja zahteva povečanje glavne verzije, ali ne bom potem končal pri verziji 42.0.0 zelo hitro?

To je vprašanje odgovornega razvoja in vpogleda vnaprej. Nezdružljive spremembe ne bi smele biti predstavljene ohlapno v programsko opremo, ki ima veliko odvisne kode. Cena, ki mora nastati za nadgradnjo, je lahko pomembna. Povečanje glavnih verzij za izdajo nekompatibilnih sprememb pomeni, da boste premislili skozi vpliv vaših sprememb in ocenili vpleteno razmerje cena/korist.

Dokumentiranje celotnega javnega API-ja je preveč dela!

Vaša odgovornost kot profesionalnega razvijalca je, da ustrezno dokumentirate programsko opremo, ki je nameravana za uporabo s strani drugih. Upravljanje kompleksnosti programske opreme je zelo pomemben del, da obdržite projekt učinkovit in to narediti je težko, če nihče ne ve, kako uporabiti vašo programsko opremo ali katere metode so varne za klicanje. Na dolgi rok semantične verzije in vztrajanje na dobro definiranem javnem API-ju lahko obdrži poganjanje vsakogar in vsega gladko.

Kaj narediti, če ponesreči izdam nazaj nezdružljivo spremembo kot manjšo verzijo?

Kakor hitro se zaveste, da ste prelomili specifikacijo semantičnih verzij, popravite problem in izdajte novo manjšo verzijo, ki popravi problem in povrne združljivost za nazaj. Tudi pod temi okoliščinami, ni sprejemljivo spreminjati verzij izdaj. Če je primerno, dokumentirajte kršeno izdajo in obvestite vaše uporabnike o problemu, da so seznanjeni o kršeni izdaji.

Kaj naj naredim, če posodobim svoje lastne odvisnosti brez spremembe javnega API-ja?

To bi moralo biti smatrano kompatibilno, ker ne vpliva na javni API. Programska oprema, ki je eksplicitno odvisna od istih odvistnosti, bi vaš paket moral imeti svoje lastne specifikacije odvisnosti in avtor bo opazil kakršnekoli konflikte. Določanje ali je sprememba modifikacije nivoja popravka ali manjšega nivoja zavisi na tem ali posodabljate vaše odvisnosti z namenom popraviti hrošč ali dodati novo funkcionalnost. Običajno bi pričakoval dodatno kodo za slednjo instanco, v katerem primeru je očitno povečanje manjšega nivoja.

Kaj če nehote spremenim javni API na način, ki ni skladen s spremembo številke verzije (t.j. koda nepravilno predstavi glavno zlomljivo spremembo v izdaji popravka)?

Uporabite vašo najboljšo presojo. Če imate veliko občinstvo, ki bo močno vplivano s spreminjanjem obnašanja nazaj k čemur je bil javni API namenjen, potem je lahko najboljše opraviti glavno verzijo izdaje, četudi bi popravek striktno bil smatran za izdajo popravka. Spomnimo se, semantične verzije so samo transportiranje, kar pomeni za koliko se številka verzije spremeni. Če so te verzije pomembne za vaše uporabnike, uporabite številko verzije, da jih obvestite.

Kako ravnam z opuščenimi funkcionalnostmi?

Opuščanje obstoječe funkcionalnosti je običajen del razvoja programske opreme in je pogosto zahtevano za narediti, da se naredi nadaljnji razvoj. Ko opuščate del vašega javnega API-ja, bi morali narediti dve stvari: (1) posodobiti vašo dokumentacijo, da obvestite uporabnike o spremembi, (2) izdati novo manjšo verzijo z opuščenostjo na mestu. Preden v celoti odstranite funkcionalnost v novi glavni izdaji bi morala biti vsaj ena manjša izdaja, ki vsebuje opuščenost, da lahko uporabniki gladko preidejo na nov API.

Ali ima semver omejitev velikosti na nizu verzije?

Ne, vendar uporabite dobro presojo. Na primer verzija z 255 dolgim nizom je verjetno pretiravanje. Tudi določeni sistemi lahko nalagajo njihove lastne omejitve na velikosti niza.

O projektu

Specifikacija sementičnih verzij je avtorizirana s strani Toma Preston-Werner-ja, izumitelja Gravatarjev in soustanovitelja GitHub-a.

Slovenski prevod so prispevali:

Če želite pustiti povratne informacije, prosimo, da odprete vprašanje na GitHub-u.

Licenca

Creative Commons ― CC BY 3.0