Numerotarea Semantica a Versiunii Software 2.0.0

Sumar

Fiind dat un număr de versiune MAJOR.MINOR.PATCH, se incrementează:

 1. Numărul MAJOR atunci când se fac modificări ale API-ului ce nu sunt compatibile cu versiunea precedenta,
 2. Numărul MINOR atunci când se adaugă funcționalitate care nu afectează compatibilitatea, și
 3. Numărul PATCH atunci când se adaugă corectări de bug-uri care nu afectează compatibilitatea.

Etichete adiționale pentru pre-release și build sunt disponibile ca extensii ale formatului MAJOR.MINOR.PATCH.

Introducere

În lumea dezvoltării de software exista ceea ce se numește “iadul dependențelor”. Cu cât sistemul crește și cu cât integrezi mai multe pachete în soft-ul tău, cu atât crește posibilitatea să ajungi, într-o zi, în acest iad.

În sistemele cu multe dependențe, lansarea de versiuni noi ale pachetelor poate sa devină ușor un coșmar. Daca specificațiile dependențelor sunt prea stricte, există riscul de înghețare a versiunii (inabilitatea de a îmbunătății un pachet fara a lansa versiuni noi pentru fiecare din pachetele dependente). Dacă specificațiile sunt prea flexibile, exista riscul de promiscuitate a versiunii (compatibilitate cu prea multe versiuni viitoare). Iadul dependențelor este acela când înghețarea versiunii sau promiscuitatea versiunii te împiedică să avansezi proiectul ușor și sigur.

Ca o soluție la această problemă, propun un set de reguli și cerințe simple care să stabilească modul în care să se stabilească și să se incrementeze numerele de versiune. Aceste reguli sunt bazate pe, dar nu neapărat limitate la, practici răspândite folosite în dezvoltarea de software open-source și closed-source. Pentru ca acest sistem de numerotare a versiunii sa funcționeze, întâi trebuie stabilit și declarat un API public. Acesta poate consta în documentație sau să reiasă automat din codul sursă. Indiferent de metoda aleasă, este important ca acest API sa fie clar și foarte specific. Odată ce ai stabilit API-ul public, vei comunica schimbări efectuate asupra sa prin incrementări ale numărului de versiune. Sa luam în considerare formatul X.Y.Z (Major.Minor.Patch). Corectările de bug-uri care nu afectează API-ul vor incrementa versiunea patch, adăugările și modificările care de asemenea păstrează compatibilitatea vor incrementa versiunea minoră, iar adăugările și modificările care sunt incompatibile vor incrementa versiunea majoră.

Am numit acest sistem “numerotarea semantică a versiunii software”. Sub aceasta schema de numerotare, numerele de versiune și modul în care ele se schimbă, oferă o semnificație anume despre codul sursă și ce a fost modificat de la o versiune la alta.

Specificații pentru numerotarea semantica a versiunii software (SemVer)

Cuvintele cheie “TREBUIE”, “NU TREBUIE”, “NECESAR”, “TREBUIE”, “NU TREBUIE”, “AR TREBUI SĂ”, “NU AR TREBUI SĂ”, “RECOMANDAT”, “POATE” și “OPTIONAL” în acest document trebuiesc interpretate in maniera descrisă in RFC 2119.

 1. Software-ul care folosește Numerotarea Semantică a Versiunii TREBUIE să declare un API public. Acest API poate fi declarat în codul sursă să existe numai în documentație. Indiferent cum este declarat AR TREBUI să fie exact și complet.

 2. Un număr de versiune normal TREBUIE să ia forma X.Y.Z unde, Z, Y și Z sunt numere naturale și NU TREBUIE să conțină cifre zero în față. X este versiunea majoră, Y este versiunea minoră și Z este versiunea de corecție (patch). Fiecare element TREBUIE să crească numeric. Spre exemplu: 1.9.0 -> 1.10.0 -> 1.11.0.

 3. Odată ce un pachet versionat a fost lansat, conținutul acelei versiuni NU TREBUIE să fie modificat. Orice modificare TREBUIE să fie lansată ca o nouă versiune.

 4. Versiunea majoră zero (0.y.z) este pentru faza inițială de dezvoltare. Orice POATE să fie modificat la orice moment în această versiune majoră. API-ul public NU AR TREBUI SA fie considerat stabil.

 5. Versiunea 1.0.0 definește API-ul public. Modul în care numărul versiunii este incrementat după această lansare (en. release) depinde de acest API public și felul în care acesta se schimbă.

 6. Versiunea de corecție (patch-ul) Z (x.y.Z | x > 0) TREBUIE să fie incrementat doar dacă există corecții (en. bug fixes) compatibile cu versiunile anterioare au fost introduse. O corecție este definită ca o modificare internă care corectează un comportament incorect.

 7. Versiunea minoră Y (x.Y.z | x > 0) TREBUIE sa fie incrementată dacă funcționalitate nouă, compatibilă cu versiunea anterioară, este introdusă in API-ul public. TREBUIE să fie incrementată dacă orice funcționalitate din API-ul public este marcată ca învechită (en. deprecated). POATE fi incrementată dacă funcționalitate sau îmbunătățiri substanțiale sunt introduse in codul privat. POATE include modificări de tip corecție. Numărul versiunii de corecție TREBUIE resetat la 0 când numărul versiunii minore este incrementat.

 8. Numărul versiunii majore X (X.y.z | X > 0) TREBUIE incrementat daca modificări care nu sunt compatibile cu versiunile anterioare au fost introduse in API-ul public. POATE de asemenea include modificări ale numărului versiunii minore și ale numărului de versiune de corecție. Numerele de versiune minor și de corecție TREBUIE să fie resetate la 0 când versiunea majoră este incrementată.

 9. O versiune de tipul pre-lansare (en. pre-release) POATE fi notată adaugând o liniuță separatoare și o serie de identificatori separați prin punct imediat după numărul versiunii de corecție. Identificatorii TREBUIE să conțină numai caractere ASCII alfanumerice și caracterul liniuță [0-9A-Za-z-]. Identificatorii NU TREBUIE să fie goi. Identificatorii numerici NU TREBUIE să conțină zerouri în față. Versiunile pre-lansare au o precedență față de versiunea normală asociată. O versiune pre-lansare indică faptul că versiunea este instabilă și ar putea să nu satisfacă nevoile de compatibilitate pe care le implică numărul versiunii normale. Exemple: 1.0.0-alpha, 1.0.0-alpha.1, 1.0.0-0.3.7, 1.0.0-x.7.z.92, 1.0.0-x-y-z.–.

 10. Metadatele de build POT fi notate adăugând un plus și o serie de identificatori separați cu punct imediat după versiunea de corecție sau de pre-lansare. Identificatorii TREBUIE să fie compuși doar din caractere ASCII alfanumerice și liniuțe [0-9A-Za-z-]. Identificatorii nu trebuie să fie goi. Metadatele de build trebuie ignorate când se determină precedența versiunii. Astfel două versiuni care diferă doar prin metadatele de build au aceeași precedență. Exemple: 1.0.0-alpha+001, 1.0.0+20130313144700, 1.0.0-beta+exp.sha.5114f85, 1.0.0+21AF26D3—-117B344092BD.

 11. Precedența se referă la cum versiunile sunt comparate una cu alta atunci când se sortează.

 12. Precedența trebuie calculată separând versiunea in identificatori major, minor, corecți și pre-lansare în această ordine (metadata de build nu este luată în considerare la calculul precedenței).

 13. Precedența este determinată de prima diferență când se compară fiecare dintre acești identificatori de la stânga la dreapta după cum urmează: major, minor și corecție sunt întotdeauna comparate numeric.

  Exemplu: 1.0.0 < 2.0.0 < 2.1.0 < 2.1.1.

 14. Când numerele versiunii majore, minore și de corecție sunt egale, o versiune de pre-lansare are precedență mai mică decât o versiune normală.

  Exemplu: 1.0.0-alpha < 1.0.0.

 15. Precedența a două versiuni pre-lansare cu aceeași versiune majoră, minoră și de corecție TREBUIE determinată comparând fiecare identificator separat cu punct, de la stânga la dreapta până când o diferență este găsită, după cum urmează:

  1. Identificatorii care consistă in cifre sunt comparați numeric.

  2. Identificatorii cu litere sau liniuță sunt comparați lexical in ordinea de sortare ASCII.

  3. Identificatorii numerici au întotdeauna precedență mai mică decât cei non-numerici.

  4. Un set mai mare de câmpuri pre-lansare are o precedență mai mare decât un set mai mic, daca toți identificatorii precedenți sunt egali.

   Exemplu: 1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 < 1.0.0-alpha.beta < 1.0.0-beta < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-beta.11 < 1.0.0-rc.1 < 1.0.0.

Forma gramaticală Backus–Naur pentru versiuni SemVer valide

<valid semver> ::= <version core>
         | <version core> "-" <pre-release>
         | <version core> "+" <build>
         | <version core> "-" <pre-release> "+" <build>

<version core> ::= <major> "." <minor> "." <patch>

<major> ::= <numeric identifier>

<minor> ::= <numeric identifier>

<patch> ::= <numeric identifier>

<pre-release> ::= <dot-separated pre-release identifiers>

<dot-separated pre-release identifiers> ::= <pre-release identifier>
                     | <pre-release identifier> "." <dot-separated pre-release identifiers>

<build> ::= <dot-separated build identifiers>

<dot-separated build identifiers> ::= <build identifier>
                  | <build identifier> "." <dot-separated build identifiers>

<pre-release identifier> ::= <alphanumeric identifier>
              | <numeric identifier>

<build identifier> ::= <alphanumeric identifier>
           | <digits>

<alphanumeric identifier> ::= <non-digit>
              | <non-digit> <identifier characters>
              | <identifier characters> <non-digit>
              | <identifier characters> <non-digit> <identifier characters>

<numeric identifier> ::= "0"
            | <positive digit>
            | <positive digit> <digits>

<identifier characters> ::= <identifier character>
             | <identifier character> <identifier characters>

<identifier character> ::= <digit>
             | <non-digit>

<non-digit> ::= <letter>
       | "-"

<digits> ::= <digit>
      | <digit> <digits>

<digit> ::= "0"
     | <positive digit>

<positive digit> ::= "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

<letter> ::= "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J"
      | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T"
      | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" | "a" | "b" | "c" | "d"
      | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n"
      | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x"
      | "y" | "z"

De ce să folosim numerotarea semantică a versiunii?

Aceasta nu este o idee nouă sau revoluționară. De fapt, deja poate faci ceva de genul acesta deja. Problema este că “ceva de genul” nu este suficient de bine. Fără a adera la o specificație formală, numerele de versiune sunt în esență inutile pentru managementul dependințelor. Oferind un nume și o definiție clară ideilor de mai sus, devine facil să comunici intențiile tale utilizatorilor software-ului dezvoltat de tine. Odată ce aceste intenții sunt clare, specificații de dependințe flexibile (dar nu mult prea flexibile) pot fi făcute.

Un exemplu simplu va demonstra cum Versionarea Semantică poate face iadul dependințelor (en. dependency hell) o realitate de domeniul trecutului. Să considerăm o bibliotecă numită “Firetruck”. Necesită un package cu Versionare Semantică numit “Ladder”. La momentul când Firetruck este creat, Ladder este la versiunea 3.1.0. Din moment ce Firetruck folosește niște funcționalitate care a fost introdusă pentru prima dată în 3.1.0 poți specifica în siguranță ca dependința pentru Ladder este mai mare sau egală cu 3.1.0 dar mai mică decât 4.0.0. Când versiunile pentru Ladder 3.1.1 și 3.2.0 vor fi disponibile, le poți lansa în sistemul tău de management al pachetelor știind că vor fi compatibile cu software-ul dependent, existent.

Fiind un dezvoltator responsabil, desigur vei dori să verifici ca orice upgrade-uri de pachete funcționează așa cum trebuie. Realitatea este un loc dezordonat și cu probleme; nu putem face nimic în privința asta decât să fim vigilenți. Ce poți face este să lași Versionarea Semantică să îți ofere o cale sănătoasă prin care să lansezi și upgradezi pachete fără a fi nevoie să dezvolți noi versiuni de pachete dependente, fără a pierde vremea și cu deranj minim.

Dacă toate acestea sună ca ceva ce îți dorești să ai, tot ce trebuie să faci ca să începi să folosești Versionarea Semantică este să declari asta și să urmezi regulile. Include un link către acest site web đin fișierul README pentru ca alții să știe regulile și să beneficieze de pe urma lor.

Întrebări frecvente

Care este modul de lucru cu revizuiri (en. revisions) 0.y.z in faza inițială de dezvoltare?

Cel mai simplu lucru care poate fi făcut este să începi lansarea de dezvoltare inițială la 0.1.0 și apoi să incrementezi versiunea minoră la fiecare lansare ulterioară.

Când știu că este momentul să lansez 1.0.0?

Daca software-ul tău este folosit în producție, ar trebui să fie deja 1.0.0. Dacă ai un API stabil de care utilizatorii au ajuns să depindă, at trebui să fie 1.0.0. Dacă îti faci griji despre compatibilitate cu versiunile anterioare, ar trebui deja să fie 1.0.0.

Nu descurajează asta dezvoltarea și iterațiile rapide?

Versiunea majoră zero este pentru și despre dezvoltare rapidă. Dacă schimbi API-ul în fiecare zi ar trebui să fi încă in versiunea 0.y.z sau pe o ramură de dezvoltare separată, lucrând la următoarea versiune majoră.

Dacă până și cele mai mici modificări ale API-ului public care nu mențin compatibilitatea cu versiunile anterioare necesită o incrementare a versiunii majore, nu voi ajunge foarte repede la versiunea 42.0.0?

Aceasta este o chestiune de dezvoltare responsabilă și prevedere. Modificările incompatibile nu ar trebui introduse cu ușurință în software care are foarte mult cod dependent. Costul care poate apărea pentru a upgrada poate să fie semnificativ. Să crești versiunea majoră pentru a lansa modificări care nu mențin compatibilitatea înseamna să te gândești dinainte la impactul pe care îl vor avea modificările și să evaluezi rația costuri/beneficii.

Să documentez întregul API public necesită prea multă muncă!

Este responsabilitatea ta ca dezvoltator profesionist să documentezi software care este intenționat spre a fi folosit de alții. Managementul complexității software este un aspect deosebit de important în a menține un proiect la un nivel înalt de eficiență și asta este ceva dificil de realizat dacă nimeni nu știe cum sa folosească software-ul dezvoltat de tine sau ce metode poate să apeleze în siguranță. Pe termen lung, Versionarea Semantică, și insistarea pe a avea un API public foarte bine definit poate să mențină totul într-o stare bună.

Ce fac dacă în mod accidental lansez o versiune minoră care este incompatibilă cu versiunile anterioare?

Imediat ce realizezi că ai încălcat specificațiile Versionării Semantice, rezolvă problema și lansează o nouă versiune minoră care rezolvă problema incompatibilității și reface compatibilitatea cu versiunile anterioare. Chiar și în acest caz, nu este acceptabil să modifici versiuni deja lansate. Dacă este cazul, documentează versiunea care introducea această problemă și informează utilizatorii de această problemă pentru ca și ei să cunoască problema introdusă de versiunea în cauză.

Ce să fac dacă înnoiesc propriile mele dependințe fără a modifica API-ul public?

Acest lucru este considerat compatibil deoarece nu afectează API-ul public. Software care in mod explicit depinde de aceleași dependințe de care depinde pachetul tău, ar trebui să aibă propriile sale specificații de dependințe și autorul sau va realiza orice conflicte. Determinarea dacă modificarea este una de tip corecție sau de nivel minor, depinde dacă ai înnoit dependințele pentru a rezolva un bug sau pentru a introduce funcționalități noi. In mod normal ca dezvoltator mă aștept la cod adițional pentru al doilea caz și natural ar fi o incrementare de nivel minor.

Dacă din neatenție alterez API-ul public într-o manieră care nu aderă la principiile schimbării de versiune (ex. codul în mod incorect introduce o modificare care afectează funcționalitatea într-o lansare de tip corecție)

Folosește-ți judecata. Dacă ai o audiență uriașă care va fi afectată în mod drastic schimbând comportamentul pachetului înapoi la ce se intenționa din API-ul public, atunci ar putea fi cel mai bine să lansezi o versiune majoră, d eși corecția în mod strict ar putea fi considerată o versiune de corecție. Reamintește-ți ca Versionarea Semantică este despre a oferi o semnificație în funcție de cum se schimbă numărul de versiune. Dacă aceste schimbări sunt importante pentru utilizatorii tăi, folosește-te de numărul de versiune pentru a-i informa.

Cum abordez funcționalitatea care este pe cale să devină învechită?

Funcționalitatea existentă care este pe cale să devină învechită (en. deprecating) este un aspect normal al dezvoltării software și este de multe ori necesară pentru a obține progresul. Când parte din API-ul public devine învechită, ar trebi să faci două lucruri: (1) înnoiește documentația pentru ca utilizatorii să știe de modificare, (2) lansează o nouă versiune minoră în care păstrezi codul învechit. Înainte de a elimina complet codul învechit într-o lansare majoră, ar trebuie să fie cel puțin o lansare minoră care conține codul învechit care va fi eliminat, pentru ca utilizatorii să poată trece elegant la noul API.

Are SemVer o dimensiune limită a șirului de caractere care definește versiunea?

Nu, dar folosește o judecată sănătoasă. Un șir de 255 de caractere este probabil exagerat spre exemplu. De asemenea, sisteme specifice ar putea impune propriile lor limite în ceea ce privește dimensiunea șirului de caractere.

Este “v1.2.3” o versiune semantică?

Nu, “v1.2.3” nu este o versiune semantică. Totuși, prefixarea unei versiuni semantice cu un “v” este o modalitate comună (în engleză și română) pentru a indica faptul că este un număr de versiune. Abrevierea cuvântului “versiune” prin “v” este un comportament văzut des în sistemele de control al versiunii. Examplu: git tag v1.2.3 -m "Lansare versiune 1.2.3", în acest caz “v1.2.3” este o etichetă (en. tag) și versiunea semantică este “1.2.3”.

Există o expresie regulată (RegEx) pentru a verifica un șir de caractere SemVer?

Există două. Una cu grupuri cu denumire pentru acele sisteme care le suportă (PCRE “Perl Compatible Regular Expressions”, i.e. Perl, PHP and R], Python and Go).

Vezi: https://regex101.com/r/Ly7O1x/3/

^(?P<major>0|[1-9]\d*)\.(?P<minor>0|[1-9]\d*)\.(?P<patch>0|[1-9]\d*)(?:-(?P<prerelease>(?:0|[1-9]\d*|\d*[a-zA-Z-][0-9a-zA-Z-]*)(?:\.(?:0|[1-9]\d*|\d*[a-zA-Z-][0-9a-zA-Z-]*))*))?(?:\+(?P<buildmetadata>[0-9a-zA-Z-]+(?:\.[0-9a-zA-Z-]+)*))?$

Și una cu grupuri de captură numerotate (așadar cg1 = major, cg2 = minor, cg3 = corecție, cg4 = pre-lansare și cg5 = metainformație de build) care sunt compatibile cu ECMA Script (JavaScript), PCRE (Perl Compatible Regular Expressions, i.e. Perl, PHP and R), Python și Go.

Vezi: https://regex101.com/r/vkijKf/1/

^(0|[1-9]\d*)\.(0|[1-9]\d*)\.(0|[1-9]\d*)(?:-((?:0|[1-9]\d*|\d*[a-zA-Z-][0-9a-zA-Z-]*)(?:\.(?:0|[1-9]\d*|\d*[a-zA-Z-][0-9a-zA-Z-]*))*))?(?:\+([0-9a-zA-Z-]+(?:\.[0-9a-zA-Z-]+)*))?$

Despre

Specificațiile nmerotării semantice a versiunii a fost original creată de Tom Preston-Werner, inventatorul Gravatar și co-fondator al GitHub.

Dacă dorești să oferi feedback, te rugăm înaintează o sesizare pe GitHub.

Traducerea în română a fost realizată de catre echipele de dezvoltatori software ai Epigrade, Locatorix, Moneeva și Lux Rehabs.

Licență

Creative Commons ― CC BY 3.0