Semantisk versionshantering 2.0.0

Sammanfattning

Givet ett versionsnummer på formen MAJOR.MINOR.PATCH, räkna upp varje del enligt följande:

 1. Öka MAJOR med 1 när du gör ändringar som påverkar bakåtkompatibiliteten för API:t.
 2. Öka MINOR med 1 när du lägg till ny funktionalitet men 100 % bakåtkompatibilitet bibehålls.
 3. Öka PATCH med 1 när du fixar buggar förutsatt att 100 % bakåtkompatibilitet bibehålls.

Ibland kan det även förekomma ytterligare delar i versionsnumret för att markera t.ex. en test- eller betaversion.

Introduktion

I mjukvaruutvecklingens värld finns det en obehaglig plats, det så kallade “beroendeträsket”. Ju större ditt system blir och ju fler paket du integrerar i ditt program, desto större är risken att du en dag finner dig själv i förtvivlans grepp.

I system med många beroenden kan nya versioner av paket snabbt bli en mardröm. Om de specificerade beroendena är för hårt satta är risken stor att du hamnar i ett versionslås (oförmågan att uppgradera ett paket utan att släppa nya versioner av alla paket det finns beroende till). Om beroendena är specificerade för löst kommer du oundvikligen hamna i en versionsnaivitet (övertro på kompabilitet med nyare versioner). Du är i ett beroendeträsk om versionslås och/eller versionsnaivitet förhindrar dig att enkelt och säkert ta ditt projekt framåt.

Som en lösning på detta problem föreslår jag en enkel samling regler och krav som beskriver hur versionsnummer ska tilldelas och räknas upp. Dessa regler är baserade på, men inte nödvändigt begränsade till, redan existerande välkänd och vanlig praxis som används både för sluten och öppen källkod. För att detta system ska fungera måste du deklarera ett publikt API. Detta kan bestå av dokumentation eller vara en del av själva källkoden. Oavsett vilket är det viktigt att detta API är klart och tydligt. När du har identifierat ditt publika API kommunicerar du ändringar i det med specifik ökning av versionsnumret. Överväg X.Y.Z (Major.Minor.Patch) som format på versionsnumret. Buggfixar som ej påverkar API:t ökar patch-versionen, bakåtkompatibla API-ändringar/tillägg ökar minor-versionen och icke bakåtkompatibla API-ändringar ökar major-versionen.

Jag kallar detta system “Semantisk versionshantering”. Under detta schema förmedlar versionsnumret och dess förändringar mening till den underliggande koden och hur den har förändrats från en version till en annan.

Specifikation av Semantisk versionshantering (SemVer)

Nyckelorden “MÅSTE”/”FÅR ENBART” (MUST/SHALL/REQUIRED), “FÅR INTE” (MUST NOT/SHALL NOT), “BÖR” (SHOULD/RECOMMENDED), “BÖR INTE” (SHOULD NOT) och “KAN” (MAY/OPTIONAL) i detta dokument skall tolkas enligt beskrivning i RFC 2119.

 1. Program som använder Semantisk versionshantering MÅSTE deklarera ett publikt API. Detta API kan deklareras i själva koden eller enbart existera i dokumentationen. Oavsett hur det görs BÖR det vara precist och heltäckande.

 2. Ett normalt versionsnummer MÅSTE ha formen X.Y.Z där X, Y och Z är positiva heltal och FÅR INTE innehålla inledande nollor. X är major-versionen, Y är minor-versionen och Z är patch-versionen. Varje element MÅSTE ökas numeriskt, t.ex. 1.9.0 -> 1.10.0 -> 1.11.0.

 3. När ett versionshanterat packet har släppts FÅR INTE innehållet i den versionen förändras. Alla modifieringar MÅSTE vara relaterade till en ny version.

 4. Major-versionen noll (0.y.z) är för inledande utveckling. Allt KAN förändras när som helst. Publikt API BÖR ej ses som stabilt.

 5. Version 1.0.0 definierar det publika API:t. Hur versionsnumret ökar efter detta släpp är beroende på detta publika API och hur det förändras.

 6. Patch-version Z (x.y.Z | x > 0) FÅR ENBART ökas om bakåtkompatibla buggfixar är introducerade. En buggfix definieras som en intern förändring som fixar ett felaktigt beteende.

 7. Minor-version Y (x.Y.z | x > 0) MÅSTE ökas om ny bakåtkompatibel funktionalitet introduceras i det publika API:t. Det MÅSTE ökas om någon funktion i det publika API:t markeras som föråldrat (deprecated). Det KAN ökas om väsentlig ny funktionalitet eller förbättringar införs i den privata koden. Även förändringar på patch-nivå KAN ingå. Patch-versionen MÅSTE återställas till 0 när minor-versionen ökar.

 8. Major-versionen X (X.y.z | X > 0) MÅSTE ökas om någon icke bakåtkompatibel förändring introduceras i det publika API:t. Även förändringar på minor- och patch-nivå KAN ingå. Patch- och minor-versionerna MÅSTE återställas till 0 när major-versionen ökar.

 9. En förhandsversion KAN markeras genom att lägga till ett bindestreck och en serie av punktseparerade identiteter direkt efter patch-versionen. Identiteterna FÅR ENBART innehålla alfanumeriska ASCII-tecken och bindestreck [0-9A-Za-z-]. Identiteterna FÅR INTE vara tomma. Numeriska identiteter FÅR INTE ha inledande nollor. En förhandsversion har en lägre prioritet än tillhörande normal version. En förhandsversion indikerar att versionen är instabil och kanske inte uppfyller avsedda kompabilitetskrav som utmärker dess tillhörande normala version. Exempel: 1.0.0-alpha, 1.0.0-alpha.1, 1.0.0-0.3.7, 1.0.0-x.7.z.92.

 10. Metadata för byggen KAN markeras genom att lägga till ett plustecken och en serie punktseparerade identiteter direkt efter patch-versionen eller information om förhandsversion. Identiteterna FÅR ENBART innehålla alfanumeriska ASCII-tecken och bindestreck [0-9A-Za-z-]. Identiteterna FÅR INTE vara tomma. Bygg-metadata MÅSTE ignoreras när versionsprioritet skall fastställas. Således har två versioner som enbart skiljer i bygg-metadata samma prioritet. Exempel: 1.0.0-alpha+001, 1.0.0+20130313144700, 1.0.0-beta+exp.sha.5114f85.

 11. Versionsprioritet syftar på hur versioner jämförs när de sorteras. Prioritet MÅSTE beräknas genom att separera versionen i major, minor, patch och identitet för förhandsversion i given ordning (bygg-metadata påverkar ej rangordningen). Prioritet bestäms av första skillnaden när var och en av dessa identiteter jämförs i tur och ordning från vänster till höger enligt: Major-, minor- och patch-version jämförs alltid numeriskt. Exempel: 1.0.0 < 2.0.0 < 2.1.0 < 2.1.1. När major, minor och patch är lika har en förhandsversion lägre prioritet än en normal version. Exempel: 1.0.0-alpha < 1.0.0. Prioritet för två förhandsversioner med samma major-, minor- och patch-version MÅSTE bestämmas genom att jämföra varje punktseparerad identitet från vänster till höger till dess att en skillnad hittas enligt följande: Identiteter som enbart består av siffror jämförs numeriskt och identiteter med bokstäver och bindestreck jämförs lexikalt enligt sorteringsordningen i ASCII. Numeriska identiteter har alltid lägre prioritet än icke numeriska identiteter. En större uppsättning förhandsversionsidentiteter har en högre prioritet än en med färre antal ifall alla inledande identiteter är lika. Exempel: 1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 < 1.0.0-alpha.beta < 1.0.0-beta < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-beta.11 < 1.0.0-rc.1 < 1.0.0.

Varför använda Semantisk versionshantering?

Detta är inte en ny eller revolutionerande idé. Faktum är att du förmodligen redan gör det på nästan samma sätt. Problemet är att ”nästan” inte är tillräckligt bra. Utan någon form av formell specifikation att följa är versionsnummer så gott som värdelösa när det gäller beroendehantering. Genom att ge ett namn och tydlig definition till ovanstående idéer blir det enkelt att kommunicera dina avsikter till användarna av din mjukvara. När dessa avsikter är tydliga kan flexibla (men inte för flexibla) beroendespecifikationer göras.

Ett enkelt exempel kommer här demonstrera hur Semantisk versionshantering kan göra beroendeträsket till ett minne blott. Tänk dig ett bibliotek kallat ”Brandbil”. Det kräver ett semantiskt versionshanterat paket kallat ”Stege”. När Brandbil skapas finns Stege i version 3.1.0. Då Brandbil använder funktionalitet som introducerades i version 3.1.0 av Stege, kan du med säkerhet specificera ett beroende till versioner högre eller lika med 3.1.0 men lägre än 4.0.0. När sedan version 3.1.1 och 3.2.0 av Stege blir tillgängliga kan du släppa dem till ditt pakethanteringssystem och vara säker på att de kommer vara kompatibla med existerande programvara.

Som en ansvarsfull utvecklare vill du förstås verifiera att varje paketuppgradering fungerar som väntat. Verkligheten är en rörig plats, det finns inget vi kan göra åt det mer än att vara vaksamma. Vad du kan göra är att låta Semantisk versionshantering ge dig ett sunt sätt att släppa och uppgradera paket utan att behöva rulla ut nya versioner av paket beroende av det första, vilket kommer att bespara dig tid och problem.

Låter detta attraktivt? Allt du behöver göra för att börja använda Semantisk versionshantering är att ange att du gör det och börja följa reglerna. Länka till denna hemsida i din README så att andra känner till reglerna och kan dra nytta av dem.

Vanliga frågor

Hur ska jag hantera revisioner i den inledande utvecklingsfasen (0.y.z)?

Enklast är att sätta versionsnummer 0.1.0 på den första utvecklingsversionen och sedan öka minor-versionen för varje efterföljande version.

Hur vet jag när jag ska släppa version 1.0.0?

Om din mjukvara används i produktion borde det förmodligen redan heta 1.0.0. Om du har ett stabilt API som användare redan har beroende till borde du använda 1.0.0. Om du oroar dig för bakåtkompabilitet borde du sannolikt redan vara på 1.0.0.

Kommer inte detta avskräcka från snabb utveckling och snabba iterationer?

Major-version noll handlar helt om snabb utveckling. Om du ändrar API:t varje dag bör du antingen vara kvar i version 0.y.z eller jobba med nästa stora version på en separat utvecklingsgren.

Även de minsta icke bakåtkompatibla ändringar förändrar det publika API:t, vilket kräver ett steg upp i major-versionen. Skulle jag inte då snabbt komma upp i version 42.0.0?

Detta är en fråga om ansvarsfull utveckling och planering. Inkompatibla förändringar bör inte introduceras lättvindigt i mjukvara som många har beroende till. Kostnaden man drar på sig för att uppgradera kan bli betydande. Att öka major-versionen för att släppa inkompatibla ändringar innebär att du också måste tänka genom konsekvenserna av dina ändringar och utvärdera kostnad kontra nytta.

Det är för mycket jobb att dokumentera hela det publika API:t!

Det är ditt ansvar som en professionell utvecklare att korrekt dokumentera mjukvara som är avsedd att användas av andra. Att hantera mjukvarukomplexitet är en stor och viktig del i att hålla ett projekt effektivt, och det blir svårt om ingen vet hur mjukvaran ska användas eller vilka metoder som är säkra att anropa. I långa loppet gör Semantisk versionshantering och krav på väl dokumenterat publikt API att allt flyter på smidigt.

Vad gör jag om jag av misstag släpper en icke bakåtkompatibel ändring som en minor-version?

Så fort du inser att du har brutit specifikationen i Semantisk versionshantering, fixa problemet och släpp en ny minor-version som korrigerar problemet och återställer bakåtkompabiliteten. Även under dessa omständigheter är det helt oacceptabelt att modifiera den släppta versionen. Om lämpligt, dokumentera den felande versionen och informera dina användare om problemet så att de är medvetna om den felande versionen.

Vad bör jag göra om jag uppdatera mina egna beroenden utan att ändra det publika API:t?

Det skulle kunna ses som kompatibelt då det inte påverka det publika API:t. Programvara som uttryckligen är beroende av samma sak som ditt paket bör ha sin egen beroendespecifikation och skaparen kommer att märka eventuella konflikter. Att avgöra om förändringen är på patch- eller minor-nivå beror på om du uppdaterade beroendet för att fixa en bugg eller för att introducera ny funktionalitet. För det senare fallet hade jag förväntat mig att ny kod hade skrivits då det naturligtvis är på minor-nivå.

Vad gör jag om jag tvingas förändra det publika API:t på ett sätt som inte följer versionsnumrets förändring (d.v.s. koden introducerar en stor icke kompatibel förändring i en patch-version)?

Använd ditt omdöme. Om du har en stor publik som kommer att påverkas stort av att beteendet förändras mot vad som förväntas av det, då är det bäst att skapa en major-version även om ändringen strikt borde ses som en patch-version. Kom ihåg att Semantisk versionshantering handlar om att förmedla innebörden av hur versionsnummer förändras. Om dessa förändringar är viktiga för dina användare, använd versionsnumret för att informera dem.

Hur ska jag hantera föråldrad funktionalitet?

Att markera existerande funktionalitet som föråldrad är en normal del av mjukvaruutveckling och krävs oftast för att komma framåt. När du markera delar av ditt publika API som föråldrat bör du göra två saker: (1) uppdatera din dokumentation så att användarna blir medvetna om ändringen, (2) skapa en ny minor-version med funktionaliteten markerad som föråldrad. Innan du helt tar bort funktionaliteten i en ny major-version bör det vara minst en minor-version innehållandes markering om föråldrad kod så att användarna smidigt kan gå över till det nya API:t.

Har SemVer en storleksbegränsning på versionssträngen?

Nej, men använd sunt förnuft. En versionssträng på t.ex. 255 tecken är förmodligen overkill. Dessutom kan vissa system ha egna begränsningar på hur lång den får vara.

Är “v1.2.3” en semantisk version?

Nej, “v1.2.3” är inte en semantisk version. Å andra sidan är det vanligt att (på engelska) använda prefixet “v” på semantiska versionsnummer för att förtydliga att det är ett versionsnummer. Förkortningen “v” för “version” syns ofta i samband med versionshantering. Exempel: git tag v1.2.3 -m "Release version 1.2.3", i detta fallet är “v1.2.3” ett tagg-namn och “1.2.3” den symantiska versionen.

Om

Specifikationen för Semantisk versionshantering är skriven av Tom Preston-Werner, skapare av Gravatars och medgrundare av GitHub.

Om du vill lämna feedback, öppna en fråga på GitHub.

Licens

Creative Commons ― CC BY 3.0